Varslingstjenester
Hem

WHISTLEBLOWING CENTRE

Dansk | English | Norsk | Svenska

Unike egenskaper

 

Anonymitet: garantert anonymitet gjennom hele prosessen til tiltak er definert og implementert.

 

Krisehåndtering: Varslere møtes av personer med utdanning og erfaring fra krisehåndtering og de holdes orientert utviklingen i saken gjennom hele prosessen.

 

Sikker virksomhet: Saken bearbeides raskt og smidig i sikre anonyme kollaborative samarbeidstjenester.

 

Brukervennlig: Deltakere i prosessen kan delta fra det sted og tidspunkt som de selv velger. Selv varsleren kan involveres i de kollaborative aktivitetene – selvsagt helt anonymt.

Whistleblowing - Håndtering Varslere

 

Varslingstjenester – blir stadig viktigere for organisasjoner og virksomheter. Lyden av varslingsfløyten når i dag med digital hastighet over hele verden. Med et eksternt system, med total anonymitet, sikrer man at kunnskap om bedragerier, korrupsjon, maktmisbruk og andre uønskede hendelser når øret i tide. Det skaper transparens og tidlige signaler, og med full sikkerhet og integritet for alle. Våre whistleblowing-tjenester bidrar til å utvikle verdibaserte organisasjoner - de som er de mest tilpasningsdyktige og framgangsrike.

 

Foruten å utvikle organisasjonen bidrar «whistleblowing»-funksjoner til å beskytte varemerket! Et uventet angrep fra massemedia er den risiko som skaper størst uro i ledelsen. Kostnadene av disse angrepene er vanskelig å tallfeste, men de er betydelige.

 

Man heller ikke en varsler umiddelbart, men ofte etter en sekvens av hendelser over tid. Forut for dette har en lojal ansatt ofte og over lengre tid observert disse «feil». Det kan være alt fra korrupsjon til trakasserier eller andre uregelmessigheter.

 

Med CCG:s Whistleblowing-tjeneste blir 'Fløyteblåsere' tidlige varslere som med ubrutt lojalitet formidler tidlige varslingstegn til ledelsen

 

Flere språk - global servise

Whistleblowing-tjenesten tilbys på følgende språk:

 

  • Dansk
  • Dutch
  • Engelsk
  • Finsk
  • Mandarin
  • Norsk
  • Svensk

 

Nye språk legges inn i tjenesten i takt med etterspørselen. Om du har behov for andre språk, legger vi det til.

 

Copyright 2009-2014 CCG Europe AB © All Rights Reserved