Visslarfunktion
Hem

WHISTLEBLOWING CENTRE

Dansk | English | Norsk | Svenska

Unika egenskaper

 

Anonymitet: garanterad anonymitet genom hela processen tills åtgärder definierats och implementerats.

 

Krishanterad: Visslare möts av krisutbildad personal och hålls informerade om ärendets utveckling genom hela processen.

 

Säkrad verksamhet: Ärenden bearbetas snabbt och smidigt i säkra anonyma kollaborativa samarbetstjänster.

 

Användarvänligt: Människor kan delta från plats och på tidpunkt som de själva väljer. Även visselblåsare kan involveras i de kollaborativa aktiviteterna - självklart helt anonymt.

Visselblåsarfunktion

 

Visselblåsar-funktioner blir allt viktigare för företag och organisationer. Ljudet av en visselpipa når idag med digital hastighet över hela världen. Med ett externt system med total anonymitet säkerställer man att bedrägerier, korruption, maktmissbruk och andra oegentligheter når örat i tid. Det skapar transparens och 'tidiga signaler' med full säkerhet och integritet för alla. Våra whistleblowing-tjänster bidrar till organisationens utveckling och gör den mer transparant och robust.

Service circle

Visselblåsar-funktioner skyddar varumärket och undanröjer onödiga kostsamma massmediala kriser som ofta leder till långvarig påverkan på organisationens förmågar att agera och leverera.

Citat: Leif Johansson, styrelseordförande AstraZeneca

CCG:s Whistleblowing-tjänster stöder organisationer genom hela cirkeln, dvs implementering av processer och lösningar, ärendehantering via säkra kryterade IT-lösningar, via telefon, via brev, och via epost, och åtgärdshantering av ärenden där avancerade kollaborativa tjänster kortar ledtider till ett minimum och låter människor delta från platser och på tider som passar dem. Läs mer här.

 

Visselblåsare blir man inte i första taget utan sker oftast efter en rad av återkommande händelser. Före detta har en lojal anställd ofta under långa perioder observerat dessa 'fel'. Det kan vara allt från korruption till trakasserier eller andra oegentligheter. Med CCG:s Whistleblowing-tjänst blir visslare tidiga varnare som med obruten lojalitet förmedlar tidiga varningstecken till ledningen.

Ola Brandell - Visionär ledare - Järfälla kommun

Flera språk - global service

Whistleblowing-tjänsten erbjuds för närvarande på följande språk:

 

  • Danska
  • Engelska
  • Finska
  • Holländska
  • Mandarin
  • Norska
  • Svenska

 

Nya språk läggs till tjänsten i takt med efterfrågan. Om ni behöver det så lägger vi till det.

 

Copyright 2009-2014 CCG Europe AB © All Rights Reserved